Skip Navigation LinksÚvod > Metody > Systemické/rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou metodou sebepoznávací, zážitkovou, v žádném případě ne diagnostickou. Zabývají se našimi kořeny, přístupen k nim a k životu obecně. Každý z nás pochází z určitého rodinného systému, který má svůj přirozený a pevně stanovený řád. Je to řád lásky. Tento řád je ukryt pod povrchem a velice významně ovlivňuje všechny členy rodinného systému, včetně všech oblastí našeho života - rodiny, zdraví, práce, různé vztahy (partnerské, rodiče - děti, zaměstnanec - zaměstnavatel...) Při stavění konstelací jsou tyto skryté síly, jež sahají hluboko do generací, vyneseny na povrch a uvolněny.

Práce s konstelacemi je prováděna na úrovni, která je skrytá našim smyslů a racionálnímu rozumu. Práce v této úrovni umožňuje uvolnit traumata a nepochopení událostí nás samotných nebo našich předků. Umožňuje nám dostat se k našim kořenům, k předkům a k vlastnímu zdroji síly.

Mottem knihy Rodinné konstelace od Wilfrieda Nellese je "Svobodní a silní můžeme být až tehdy, když uspořádáme svůj vztah ke členům naší rodiny a jejich osudům". Je to velice silná a pravdivá věta. Konstelace jsou o respektování skutečnosti taková, jaká je, bez ohledu na to, jak na tuto skutečnost člověk reaguje (převážně emočně). Jsou o lásce, trpělivosti, úctě a pokoře. Uvádí do rovnováhy řády našeho života a vrací harmonii do rodiny.

Jedná se o práci ve skupině (seminář). Účastníci seminář jsou obohacováni o pocity, prožitky a postoje, které neměli možnost prožít ve svém životě. Rodinné konstelace je potřeba zažít, jinak se dají jen těžko slovy popsat a rozumem pochopit.

© 2010 - 2016 Romana Milotová
Kontaktní formulář | Kontakt | Mapa serveru | romana(at)vykrocenidozivota.cz